Προφίλ

  • Το γραφείο

Το γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1972 από τον Γεώργιο Σιδηρόπουλο και καλύπτει το σύνολο σχεδόν της δικηγορικής ύλης με έμφαση κυρίως στο αστικό, το εμπορικό και στο διοικητικό δίκαιο.

Διαθέτει πληρέστατα καταρτισμένο επιστημονικά προσωπικό και σύγχρονα τεχνικά μέσα.

Έχει διαρκή επιστημονική παρουσία μέσω της έκδοσης νομικών εγχειριδίων και της δημοσίευσης άρθρων νομικού περιεχομένου.

Παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες είτε σε συμβουλευτικό είτε σε δικαστηριακό επίπεδο.

Συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο δικηγόρων σε ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια.

Διαθέτει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ανωνύμων εταιριών, ηλεκτρονικού εμπορίου, πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, εθνικών και διεθνών πωλήσεων, μεταφορών και διαχείρισης ακινήτων.